logo

الکتروشوک

الکتروشوک (قلبی). دستگاهی الکتریکی که با شوک های الکتریکی خفیف، فیبریلاسیون بطنی یا دهلیزی را بی اثر می کند دفیبریلاتور یا تارلرزه بَر نام دارد.

دفیبریلاتور ( دستگاه شوک غیر هماهنگ ) که بیشتر به نام الکتروشوک شناخته می شود، دستگاهی است که فیبریلاسیون را از بین می برد. فیبریلاسیون ( تارلرزه ) بطنی زمانی رخ می دهد که فیبرهای عضلهٔ قلب به صورت نامنظم منقبض می شود. در حالت طبیعی، فیبرهای عضلات قلبی منظم منقبض می شوند و قانون «همه یا هیچ» بر آنها حاکم است

برند : zoll

برند : NIHON KOHDEN

برند :  FUKUDA DENSHI

برند : PHILIPS

برند : LIFE PAK

برند : MEDIANA

جهت دریافت پیش فاکتور تماس بگیرید

09199978123